Zermelo Academy

Overzicht

Symposium

Op 9 oktober 2019 organiseert Zermelo weer haar jaarlijkse symposium. Een dag speciaal voor klanten.

Meer informatie

Meewerkdag

U werkt zelfstandig aan uw rooster onder begeleiding van een ervaren Zermelo medewerker.

Meer informatie

Opleiding Zermelo Roostermaker

De opleiding biedt een totaalpakket waarin we u opleiden tot Roostermaker in Zermelo. De opleiding is voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie

Maatwerkroosters en keuzeroosters

Tijdens deze cursus, voor roostermakers, wordt het nieuwe onderdeel Maatwerk uitgebreid behandeld.

Meer informatie

Dagroosteren

U leert dagelijkse mutaties te verwerken in het dagrooster.

Meer informatie

Toetsroosteren

U leert hoe u een toetsrooster met toetsen en mondelingen maakt.

Meer informatie

Portalbeheer

U leert de mogelijkheden van het Zermelo Portal kennen en de gegevens in het portal beheren.

Meer informatie

Roosteren

U leert een compleet rooster te maken met de Zermelo Desktop op basis van gegevens die u downloadt uit het Zermelo Portal.

Meer informatie

Decaan

U leert de keuzeformulieren in te richten en de keuzepakketten van leerlingen te onderhouden.

Meer informatie

Ouderavond

Met het onderdeel Ouderavond bent u in staat de ouderavonden op uw school te organiseren.

Meer informatie

Formatie

De cursus Formatie behandelt de onderwijsvraag, het onderwijsaanbod, formatie-inzet en de koppeling met het rooster.

Meer informatie

Clusteren met Phoenix

U leert bovenbouw-leerlingen met verschillende vakkenpakketten zo gunstig mogelijk in te delen met de clustermodule Phoenix in Zermelo Desktop.

Meer informatie

Kosten

Bij de cursus wordt de totale prijs per cursus per persoon vermeld. Voor meewerkdagen geldt dat u betaalt per inschrijving, u kunt dan met één of twee personen komen. Cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Koffie, thee, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen in de cursusprijs.

Annulering

Tot twee weken voor de aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren. Bij opzegging korter dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij opzegging vanaf 48 uur voor aanvang van de cursus en bij afwezigheid zonder opzegging brengen wij het volledige cursusbedrag in rekening. Daarnaast geldt na aanmelding de bedenktermijn van 14 dagen. Let op: Bij onvoldoende inschrijving kan een cursus naar een andere datum verschoven worden of worden samengevoegd met een andere cursus. In dit geval nemen we uiteraard tijdig contact met u op. Als u recht heeft op restitutie, hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen.

Zermelo voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en staat geregistreerd bij het CRKBO als onderwijsinstelling.