Inschrijven

Beschikbare cursussen en activiteiten

Update Roosteren en portal 2019

Tijdens deze updatecursus wordt alle nieuwe functionaliteit sinds maart 2018 besproken, zowel in het portal als in de desktop.

Meer informatie

Portalbeheer

U leert de mogelijkheden van het portal kennen en hoe u dit kunt beheren.

Meer informatie

Roosteren

U leert een compleet rooster te maken met Zermelo Desktop op basis van de gegevens uit het Zermelo Portal.

Meer informatie

Dagroosteren

U leert dagelijkse mutaties te verwerken in het dagrooster.

Meer informatie

Toetsroosteren

U leert hoe u een toetsrooster met toetsen en mondelingen maakt.

Meer informatie

Decaan

U leert de keuzeformulieren in te richten en de keuzepakketten van leerlingen te onderhouden.

Meer informatie

Ouderavond

Met het onderdeel Ouderavond bent u in staat de ouderavonden op uw school te organiseren.

Meer informatie

Management

U leert werken met de verschillende overzichten van de managementmodule die met name gericht zijn op lesstatistiek en onderwijstijd.

Meer informatie

Formatie

De cursus Formatie behandelt de onderwijsvraag, het onderwijsaanbod, formatie-inzet en de koppeling met het rooster.

Meer informatie

Clusteren met Phoenix

U leert bovenbouw-leerlingen met verschillende vakkenpakketten zo gunstig mogelijk in te delen met de clustermodule Phoenix in Zermelo Desktop.

Meer informatie

Het VMBO-rooster met Pegasus

Pegasus is de module die u helpt bij het roosteren van een VMBO-praktijkafdeling.

Meer informatie

Meewerkdag

U werkt zelfstandig aan uw rooster onder begeleiding van een ervaren Zermelo medewerker.

Meer informatie

Opleiding Zermelo Roostermaker

De opleiding biedt een totaalpakket waarin we u opleiden tot het zelfstandig maken van een basisrooster.

Meer informatie

Kosten

Bij de cursus wordt de totale prijs per cursus per persoon vermeld. Voor meewerkdagen geldt dat u betaalt per inschrijving, u kunt dan met één of twee personen komen. Cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Koffie, thee, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen in de cursusprijs.

Annulering

Tot twee weken voor de aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren. Bij opzegging korter dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij opzegging vanaf 48 uur voor aanvang van de cursus en bij afwezigheid zonder opzegging brengen wij het volledige cursusbedrag in rekening. Let op: Bij onvoldoende inschrijving kan een cursus naar een andere datum verschoven worden of worden samengevoegd met een andere cursus. In dit geval nemen we uiteraard tijdig contact met u op. Als u recht heeft op restitutie, hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen.

Zermelo voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en staat geregistreerd bij het CRKBO als onderwijsinstelling.